کنگره تجلیل از یکصد برند دارای نشان استاندارد ملی

با حمایت انجمن حامیان استاندارد و کیفیت - کنفدراسیون برند برتر - انجمن کیفیت و بهره وری ایران

19 اردیبهشت 97

در نظر است به منظور تجلیل از برندهای استاندارد ملی پس از انجام ممیزی و احراز صلاحیت با حضور مسئولین عالی رتبه کشوری و نیز تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی کنگره تجلیل از یکصد برند دارای نشان استاندارد ملی در 19 اردیبهشت ماه 1397 در سالن همایشهای بین المللی سازمان صدا و سیمای ج. ا. ا. برگزار گردد. شاخصهای انتخاب برند استاندارد ملی، دارا بودن نشان استاندارد ملی و کسب امتیاز کافی در کمیته ارزیابی می‌باشد. در روز اجرای مراسم به منتخبین اعتبارنامه برند استاندارد ملی از طرف کنفدراسیون برند ایرانی اعطاء خواهد شد. حضور اصحاب رسانه، شبکه های مختلف سیما، روزنامه نگاران و خبرگزاری ها برای پوشش خبری مراسم هماهنگ شده است. لذا از جنابعالی دعوت می شود بعنوان یکی از مدیران موثر کشور فرم ثبت نام اولیه را تکمیل و جهت بررسی به دبیرخانه کنگره ارسال فرمایید. در صورت تایید با پرداخت مبلغ 000/000/6 ريال ممیزی حضرتعالی انجام خواهد شد. در نهایت هیئت داوران در مورد احراز صلاحیت شما تصمیم خواهند گرفت. در صورت عدم احراز صلاحیت مبلغ دریافتی فوق عینا عودت خواهد شد. جلسات ممیزی روزهای دوشنبه هر هفته برگزار می گردد. جلسات داوری با حضور داوران ذیل تماما تصویربرداری شده تا بعنوان یک سند معتبر از این جایزه ملی پشتیبانی نماید. در صورت احراز صلاحیت حضور در مراسم و دریافت جایزه ویژه مراسم و نیز استفاده از سایر خدمات جانبی مشمول پرداخت هزینه به شرح پیوست خواهد بود.

مزایای شرکت در کنگره تجلیل از یکصد برند دارای نشان استاندارد ملی


- دریافت جایزه ویژه مراسم
- دریافت دیگر خدمات
- ...